Matkailualan uutisia alan ammattilaisille
Menu
torstai, 15 elokuu 2019 14:44

Vastuullisuudesta Ruka-Kuusamon matkailun myyntivaltti

Kirjoittanut Ruka-Kuusamo Matkailu
Arvostele tätä artikkelia
(0 ääntä)
Ruka-Kuusamon luontoa talvella Ruka-Kuusamon luontoa talvella Kuva: Ruka-Kuusamo Matkailu

Ilmastonmuutos koetaan tällä hetkellä yhdeksi maapallon suurimmista ympäristöriskeistä, ja se tulee vaikuttamaan merkittävästi siihen, mihin matkailijavirrat suuntautuvat jatkossa. Ruka-Kuusamo on mukana Visit Finlandin uudessa valtakunnallisessa vastuullisen matkailun ohjelmassa. Vastuulliseen matkailuun panostaminen tarjoaa mahdollisuuksia erottautua kansainvälisesti, luoda uutta liiketoimintaa ja edistää koko alueen hyvinvointia. 

Ruka-Kuusamon alueella matkailijoille tarjottavat talviaktiviteetit ovat herkkiä ilmastonmuutoksen myötä muuttuville säätekijöille. Ilmastonmuutoksen hillitseminen ja matkailun edellytysten varmistaminen edellyttävät ennakoivaa matkailun suunnittelua ja johtamista. Tästä syystä Ruka-Kuusamon alue on mukana jo Visit Finlandin keväällä 2019 valtakunnallisesti käynnistämän vastuullisen matkailun Sustainable Travel Finland -ohjelman pilottivaiheessa.

– Kuusamon upea luonto on ehdottomasti tärkein matkailuvalttimme, ja sen säilyttäminen vaatii meiltä kaikilta osallistumista vastuullisen matkailun kehitystyöhön. Hakeutuminen mukaan Sustainable Travel Finland -ohjelmaan jo pilottivaiheessa oli meille hyvin luonteva ratkaisu, jota kautta voimme huolehtia sosiaalisen vastuumme toteutumisesta ja parhaassa tapauksessa saavuttaa tärkeää kilpailuetua, toteaa Ruka-Kuusamo Matkailu ry:n toimitusjohtaja Mats Lindfors.

Ekologisen kestävyyden lisäksi vastuullinen matkailu sisältää myös taloudellisen, sosiaalisen ja kulttuurisen kestävyyden näkökulmat. Konkreettisina toimenpiteinä kaikista näistä ovat esimerkiksi pyrkimys ympärivuotiseen toimintaan sekä henkilökunnan kouluttaminen ja sitouttaminen vastuullisen matkailun eri osa-alueiden huomioimiseen.

Sustainable Travel Finland -ohjelman ja ympäristösertifioinnin myötä saavutettavan STF-merkin tavoitteena on tarjota yrityksille ja matkailualueille konkreettinen vastuullisen matkailun työkalupakki, jolla helpotetaan vastuullisten toimenpiteiden ja valintojen omaksumista osaksi arkea.

– Sustainable Travel Finland -ohjelma tarjoaa sekä yrityksille että matkailualueille selkeän, konkreettisen kehityspolun, jonka avulla voidaan hahmottaa kokonaisuuksia ja varmistaa kestävyystyön edistyminen, kertoo Tessa Suopanki, Naturpolis Oy:n Gateway to Land of National Parks -hankkeen projektipäällikkö. – Sustainable Travel Finland -kehityspolun aloittaminen tai -merkin hakeminen ei maksa mitään yrityksille tai matkailualueille. Ympäristösertifiointiin liittyvistä toimenpiteistä aiheutuu toki kuluja yrityksille ja matkailualueille. vastuullisen matkailun kehittämiseen liittyvä työ vaatii aikaa ja myös henkilöresursseja. Toisaalta tehty työ tulee takaisin käytännön säästöinä ja kilpailuetuna.

STF-merkin saavuttaneet yritykset ja alueet saavat käyttöönsä jatkuvan kehittämisen mallin ja matkailun kestävään kehitykseen liittyvää uusinta tietoa. Visit Finland tarjoaa STF-merkin saavuttaneille yrityksille ja matkailualueille myös arvokasta markkinointitukea ja lisänäkyvyyttä Visit Finlandin kanavissa.

STF-ohjelmassa on huomioitu matkailuyrityksissä tehtävien konkreettisten arjen valintojen ohella myös matkailualueen, kunnan ja muiden merkittävien sidosryhmien sitouttaminen kestävyystyöhön. Ruka-Kuusamo Matkailu ry:n hallitus ja Kuusamon kaupunki ovat käsitelleet STF-ohjelmaan sitoutumista ja viralliset päätökset tehdään elokuun 2019 aikana.

Kestävän matkailun kehitystyö käynnistyy teemapäivän merkeissä

Naturpolis Oy järjestää elokuun 2019 lopussa kaikille vastuullisuuden kehittämisestä kiinnostuneille tahoille avoimen, maksuttoman teemapäivän. Teemapäivän kouluttajana toimii Suomen Ympäristökasvatus Oy:sta Marketta Viljasaari. Hän on yksi Visit Finland Akatemian vastuullisuusvalmentajista, ja teemapäivä rakentuu ennalta sovituista elementeistä, joiden avulla osallistujat saavat vastuullisen matkailun kehittämiseen liittyvää perustietoa, käytännön vinkkejä ja apuja kehitystyössä etenemiseen. Teemapäivän jälkeen työ jatkuu sähköisellä Sustainable Travel Finland -alustalla, jonne kootaan ajantasaisin tieto vastuullisen matkailun kehittämisestä.

– Vastuullisen matkailun teemapäivän ajankohdaksi valittiin elokuun loppu, jotta matkailuyrittäjillä on mahdollisuus tutustua asiaan ja käynnistää kestävyystyö ennen ruskan ja talvisesongin kiireitä. Kullekin yritykselle sopivan ympäristösertifikaatin valitseminen ja konkreettisen työn käynnistäminen vaativat aikaa ja henkilöstöresursseja, joten toimeen täytyy ryhtyä heti, Suopanki toteaa.

Visit Finland Akatemian vastuullisuusvalmentajien tekemien havaintojen mukaan suomalaisten luontosuhde ja luontaiset käytänteet ovat jo hyvin pitkälle vastuullisen matkailun periaatteiden mukaisia. "Maalaisjärjellä" pärjää siis pitkälle, ja STF-ohjelman avulla voidaan varmistaa vastuullisen matkailun periaatteiden toteutuminen yritystoiminnan kaikilla oleellisilla osa-alueilla.

Tavoitteet korkealla alueellisesti

Käytännössä Ruka-Kuusamon matkailualue saa käyttöönsä alueellisen STF-merkin siinä vaiheessa, kun 51 % alueen matkailuyrityksistä on saavuttanut STF-ohjelman mukaisen ympäristösertifikaatin. Matkailuyrityksille sopivia vaihtoehtoisia sertifikaatteja on tällä hetkellä jo yli kymmenen.

– Alueelliseen STF-merkkiin vaadittavien sertifioitujen yritysten määrän vaatimus on todella kova tavoite, ja teemme luonnollisestikin kaikkemme tukeaksemme yrityksiä vastuullisen matkailun kehitystyössä, Lindfors toteaa. – Kaiken kaikkiaan kyse on arjen valinnoista, joista kertyy pitkällä tähtäimellä myös säästöjä ja joita voidaan hyödyntää kilpailuvalttina sekä matkailijoiden että työntekijöiden suuntaan.

Viimeksi muutettu lauantai, 17 elokuu 2019 14:52
Kirjaudu sisään kirjoittaaksesi kommentteja

Hotelliuutisia

Matkailutrendejä

Ravintolauutisia

Kokousalan uutisia

Liikenneuutisia

Tapahtumauutisia

Aktiviteettiuutisia