Matkailualan uutisia alan ammattilaisille
Menu

Näytetään nimikkeet avainsanan mukaan: Tukipaketti

Luonnonvarakeskus Luke ja REINU econ Oy selvittivät MaRan toimeksiannosta matkailu-, ravintola- ja tapahtuma-alan yritysten korona-ajan tappioita ja valtion tukia yrityksille. Tutkimuksessa selvitettiin valtion maksamia suoria tukia ja lomautusjärjestelmän tuomia taloudellisia hyötyjä yrityksille. Majoitus- ja ravintolayritykset saivat valtiolta tukia yhteensä 457 miljoonaa euroa vuosina 2020 ja 2021. Lisäksi lomautusjärjestelmä pienensi yritysten palkka- ja sivukuluja MaRan arvion mukaan noin 600 miljoonaa euroa.

Julkaistu kategoriassa Trendit

Koronaministerityöryhmä esitti merkittäviä rajoituksia sisätilojen käyttöön ja siellä järjestettäviin tilaisuuksiin sekä ravintoloiden aukiolon rajoittamista klo 18.00 tammikuun loppuun asti. Lisäksi ravintoloiden täyssulusta tilataan lisäselvityksiä, joita käsitellään ensi viikolla. Ministerityöryhmän päätökset ovat järkyttäviä ravintola- ja tapahtuma-alan yrittäjien ja työntekijöiden toimeentulon kannalta. Nykyisen tautitilanteen perussyy on se, että rokottamattomia kansalaisia on paljon ja että he sairastuttuaan kuormittavat sairaan- ja tehohoitoa. MaRa on esittänyt valtioneuvostolle, että rokottamattomien kansalaisten suojelemiseksi tartunnoilta ravintoloihin ja tapahtumiin sisäänpääsy tulisi estää pelkällä negatiivisella koronatestillä. Tämä mahdollistaisi samalla sekä ravintoloiden ja tapahtumien jonkinlaisen toiminnan että suojelisi rokottamattomia kansalaisia siellä saatavilta tartunnoilta. Valtioneuvosto on kuitenkin pysynyt passiivisena eikä ole ryhtynyt tehokkaisiin toimiin rajoitusten kohdistamiseksi rokottamattomiin kansalaisiin sekä sairaan- ja tehohoidon kapasiteetin nostamiseksi. Valtioneuvoston vakiotoimenpide on rajoittaa matkailu-, ravintola- ja tapahtuma-alojen yrittäjien ja työntekijöiden oikeutta toimeentuloon. Valtion on korvattava kattavasti yritysten joustamattomat kiinteät kulut.

Julkaistu kategoriassa Ravintolat

Valtioneuvosto päätti asettaa leviämisalueiden ruokaravintoloille erittäin ankarat rajoitukset, joita ei voi välttää edes koronapassia käyttämällä. THL on luokitellut ruokaravintolat vähäisen riskin tiloiksi. THL ei esittänyt valtioneuvostolle 21.12. antamassaan lausunnossa ruokaravintoloille erittäin ankaria rajoituksia. Eduskunta on edellyttänyt, että rajoituksissa on otettava huomioon ravintolatyyppien riskipitoisuus, ja että vähäriskisempään toimintaan suunnataan keveämpiä aukiolo- ja anniskeluaikarajoituksia. Sosiaali- ja terveysvaliokunta on todennut, että ruokaravintoloiden sulkemisen ennen klo 21 tulee olla erityisen korkean kynnyksen takana. MaRa haluaa saattaa valtioneuvoston päätöksen laillisuuden tutkittavaksi, koska päätöksellä on erittäin kielteiset vaikutukset yrittäjiin ja työntekijöihin. Valtioneuvoston päätöksen takia ruokaravintolat menettävät myyntiä satoja miljoonia euroja ja joutuvat lomauttamaan tuhansia työntekijöitään. 

Julkaistu kategoriassa Ravintolat

Valtioneuvosto päätti eilen, että leviämisalueen ravintoloissa anniskelu loppuu 24.12. alkaen klo 21 ja ravintolat suljetaan klo 22. Joulukuun 28. päivänä sääntely kiristyy edelleen niin, että anniskelu loppuu klo 17 ja anniskelupainotteiset ravintolat suljetaan klo 18. Ruokaravintolat voivat olla auki koronapassilla klo 20 asti. Koronapassin käyttö ei vapauta rajoituksista, ei edes matalan riskin tiloiksi määriteltyjä ruokaravintoloita. Valtioneuvoston päätös on ristiriidassa eilen julkaistun tiedotteen kanssa, sillä sen mukaan koronapassin käyttö jatkuu matalan riskin tilaisuuksissa. Myös aluehallintovirastot ovat päättäneet erittäin ankarista rajoitustoimista. Rajoitukset osuvat ikävästi talvimatkailukeskuksiin niiden parhaan sesongin aikana. Koronapassin poistaminen käytöstä edes väliaikaisesti on valtioneuvoston rokotestrategian vastainen päätös. Parempi vaihtoehto olisi ollut kohdistaa erittäin ankarat rajoitukset vain rokottamattomiin kansalaisiin. Ravintolat ja MaRan edustama tapahtuma-ala* esittävät, että koronapassi kattaa jatkossa toistaiseksi tiedon vain kuuden kuukauden sisällä sairastetusta koronataudista ja täydestä rokotussarjasta. Valtioneuvoston tulee valmistella kaksi erillistä kustannustukea. Toinen yleisesti kattamaan rajoituksista ja julkisen vallan suosituksista aiheutuvia tappioita lokakuun alusta lukien ja toinen nyt asetettujen erittäin ankarien rajoitusten tappioita korvaamaan. Kustannustukien tulee olla määrältään riittäviä eikä näennäisiä.

Julkaistu kategoriassa Matkailu

Valtioneuvosto aikoo kiristää torstaina ravintolarajoituksia niissä maakunnissa, joiden koronakoordinaatioryhmät esittävät rajoitustoimien tiukentamista. Vastaavasti aluehallintovirastot voisivat päättää yleisötilaisuuksien rajoitusten kiristämisestä. Deltavariantti on levinnyt etenkin nuorten keskuudessa. Se ei kuitenkaan ole johtanut sairaala- tai tehohoitokapasiteetin ylikuormittumiseen. Riskiryhmät on suojattu rokotteilla ja rokotukset etenevät. Perustuslain suojaamia elinkeinovapautta ja työntekijän oikeutta työhön ei voida rajoittaa, jollei se ole välttämätöntä ja oikeasuhtaista. Valtioneuvostolla ja aluehallintovirastoilla on velvollisuus tartuntatautilain nojalla ottaa huomioon myös muita näkökohtia kuin ilmaantuvuuslukujen kasvu. MaRa tekee kantelun KymSoten riittämättömistä koronatoimista Vaalimaan raja-asemalla.

Julkaistu kategoriassa Matkailu


Hallituksen tukipaketti sisältää hyviä elementtejä muun muassa työeläkemaksujen alentamisesta, verojen ja TyEL-maksujen lykkäyksistä, Finnveran valtuuksien kasvattamisesta sekä 200 miljoonan euron suorista avustuksista. Matkailu- ja ravintola-alan yritysten myynnistä on kadonnut nopeassa ajassa 70–100 prosenttia. Liiketoiminta loppuu vähitellen käytännössä kokonaan. Suuri osa kuluista kertyy edelleen ennen kuin esimerkiksi lomautukset tulevat voimaan. Yritysten kassat ovat tyhjiä. Toimialan yritykset tarvitsevat suoraa valtion tukea enemmän kuin tämänpäiväiset päätökset tuovat, jotta konkurssiaalto ja sen mukanaan tuoma suuri työttömien määrä voidaan välttää.

Julkaistu kategoriassa Trendit


Hallituksen tukipaketti sisältää hyviä elementtejä muun muassa työeläkemaksujen alentamisesta, verojen ja TyEL-maksujen lykkäyksistä, Finnveran valtuuksien kasvattamisesta sekä 200 miljoonan euron suorista avustuksista. Matkailu- ja ravintola-alan yritysten myynnistä on kadonnut nopeassa ajassa 70–100 prosenttia. Liiketoiminta loppuu vähitellen käytännössä kokonaan. Suuri osa kuluista kertyy edelleen ennen kuin esimerkiksi lomautukset tulevat voimaan. Yritysten kassat ovat tyhjiä. Toimialan yritykset tarvitsevat suoraa valtion tukea enemmän kuin tämänpäiväiset päätökset tuovat, jotta konkurssiaalto ja sen mukanaan tuoma suuri työttömien määrä voidaan välttää.

Julkaistu kategoriassa Trendit

Majoitusuutisia

Matkailutrendejä

Ravintolauutisia

Kokousalan uutisia

Työvoima

Liikenneuutisia

 • Tuettujen maakuntalentojen matkustajamäärät ovat olleet kasvussa vuonna 2023
  Tuettujen maakuntalentojen matkustajamäärät ovat olleet kasvussa vuonna 2023 Valtion tukemien maakuntalentojen tavoitteena on ollut markkinaehtoiseen reittilentoliikenteeseen paluu koronan romahdutettua kysynnän. Palautuminen on ollut melko hidasta, ja hallitus on päättänyt tukea lentoja maaliskuuhun 2026 asti. Matkustajamäärissä on tapahtunut viimeisen puolen vuoden aikana merkittävää kasvua, selviää Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin tilastoista. Vuonna 2023 valtion keskimääräinen tuki matkustajaa kohden on ollut…
  Matkustajaliikenne
 • Viiden maakuntakentän lentoliikenteen kilpailutus on käynnistynyt
  Liikenne- ja viestintävirasto Traficom on käynnistänyt tarjouskilpailun aikataulun mukaisen reittilentoliikenteen hankkimiseksi viiteen maakuntakeskukseen. Tuetut reitit ovat Helsingin ja Joensuun, Helsingin ja Jyväskylän, Helsingin ja Kajaanin, Helsingin ja Kokkola-Pietarsaaren sekä Helsingin ja Kemi-Tornion lentoasemien välillä. Lentoliikennettä hankitaan 29.4.2024–28.3.2026 väliseksi ajaksi.
  Matkustajaliikenne
 • Lentojen jatko Joensuuhun turvattu, Karjalan radan kunnostus etenee
  Pääministeri Orpon hallituksen ehdotus vuoden 2024 talousarvioksi julkaistiin eilen. Pohjois-Karjalan näkökulmasta budjettiehdotus sisältää kaksi saavutettavuutta parantavaa päätöstä.
  Matkustajaliikenne

Tapahtumauutisia

Aktiviteettiuutisia